Les noves infraestructures de la democràcia

Cita:

Dades de l'obra:

URL alternativa:
pdf file http://ictlogy.net/articles/20160613_ismael_pena-lopez_noves_infraestructures_democracia.pdf

Tipus d'obra: Book Chapter

Categories:

e-Government & e-Administration | Free Software | Open Access

Etiquetes:

open government

Descàrregues:

logo of PDF file
Capítol en PDF:
Peña-López, I. (2016). “Les noves infraestructures de la democràcia”. A Xarxa d'Innovació Pública (Coord.), Programari lliure i de codi obert – Societat lliure i govern obert, 6-7. Barcelona: Xarxa d'Innovació Pública.

Obres relacionades: