Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

Cita:

Datos de la obra:

Tipo de obra: Seminar

Categorías:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science