Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Seminar

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science