Principis d'economia del coneixement

Cita:

Dades de l'obra:

Nom original: Principis d'economia del coneixement

Tipus d'obra: Book

Categories:

Information Society | Knowledge Management