i-Development Not e-Development: Special Issue on ICT’s and Development

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Article (academic)

Categories:

ICT4D

Observacions:

See a good summary at http://www.comminit.com/en/node/1366/307.