Works

 • “ANT” as tag
 • 94 references:

  Argilés Marín, J.M., Pastor Sainz-Pardo, I., Pérez Dios, P., Sánchez de Ron, M.A., Abad Andújar, I. & Adiego Samper, C. (2023). Hacia el aprendizaje más allá de la formación. Una década de transformaciones en el Instituto Nacional de Administración Pública. Madrid: INAP.
  Busquets Montes, S. & Macià Losada, M. (2021). Guia de relleu generacional per als governs locals. Guies d’innovació i gestió estratègica dels Recursos Humans per als governs locals, n. 4. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved November 25, 2021 from https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia+de+relleu+generacional+per+als+governs+locals_CAT+%282%29.pdf/26dbe7c1-cc70-4dcf-b28d-1d29d14332bc?t=1643007699883
  Callon, M. (1984). “Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay”. In The Sociological Review, Monograph by J. Law: Power, action and belief: a new sociology of knowledge?, 32, 196-223. London: SAGE Publications. Retrieved August 24, 2019 from https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1984.tb00113.x
  Diputació de Barcelona (2021). Cap a la professionalització de la direcció pública a les nostres organitzacions: definició d'un model des del món local. Guies d’innovació i gestió estratègica dels Recursos Humans per als governs locals, n. 5. Barcelona: Diputació de Barcelona.
  Escola d'Administració Pública de Catalunya (2017). EAPC 2016-2017. Document de balanç. [mimeo]. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.
  Escola d'Administració Pública de Catalunya (2024). Guia per a la definició de marcs competencials. Eines per als recursos humans, 13. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved February 07, 2024 from https://doi.org/10.58992/erh.2023.13
  Generalitat de Catalunya (2023). Avantprojecte de llei de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aprovat el 14 de febrer de 2023 pel Consell Tècnic. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
  Gorriti Bontigui, M. (2018). “Innovar en selección desde la evidencia empírica y las nuevas competencias”. In Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, Número especial 2, Procesos selectivos, 66-85. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración Pública.
  Heeks, R. & Seo-Zindy, R. (2013). ICTs and Social Movements under Authoritarian Regimes: An Actor-Network Perspective. Development Informatics Working Paper Series, No.51/2013. Manchester: Institute for Development Policy and Management. Retrieved May 15, 2013 from http://www.sed.man.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/di_wp51.htm
  Jiménez Asensio, R. (2009). El personal directiu a l’Administració local. Estudis de Relacions Laborals, 5. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved June 12, 2021 from https://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/CEMICAL_personal_directiu_cat.pdf
  OECD (2021). The OECD Framework for digital talent and skills in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, No. 45. Paris: OECD Publishing. Retrieved December 06, 2021 from https://doi.org/10.1787/4e7c3f58-en
  Peña-López, I. (2022). De la función pública a la política y servicio públicos. Hacia una visión integral del talento en la Administración. XXVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, 23 de Noviembre de 2022. Sucre: CLAD. Retrieved November 23, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20221123_ismael_pena-lopez_-_funcion_publica_politica_servicios_vision_integral_talento.pdf
  Peña-López, I. (2022). Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learning. A transformative approach to e-learning. Current trends in professional development of civil servants, 14 November 2022. Tbilisi: Civil Service Bureau Georgia, ESCape / European Commission. Retrieved November 14, 2022 from http://ictlogy.net/presentations/20221114_ismael_pena-lopez_-_training_lifelong_learning_transformative_approach_e-learning.pdf
  Peña-López, I. (2023). El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament. Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya, 15 de febrer de 2023. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Retrieved February 08, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230215_ismael_pena-lopez_-_nou_marc_institucional_eapc_model_aprenentatge_desenvolupament.pdf
  Peña-López, I. (2023). Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia. Seminario Desafíos y respuestas para una Gobernanza Participativa, 21 de febrero de 2023. Barcelona: Federación Española de Municipios y Provincias. Retrieved February 08, 2023 from http://ictlogy.net/presentations/20230221_ismael_pena-lopez_-_participacion_como_competencia.pdf
  Pons, N. (2024). Per un plat de llenties. [mimeo]: Neus Pons.
  Xue, P. & Zhang, X. (2017). “A simple quantum voting scheme with multi-qubit entanglement”. In Scientific Reports, 7 (7586). London: Nature Publishing Group. Retrieved February 28, 2020 from https://doi.org/10.1038/s41598-017-07976-1

   

  Repeat search with following bibliographic style:

  Go