L’Escola a la Societat Xarxa: Internet a l’Educació Primària i Secundària

Cita:

Datos de la obra:

ISBN: 978-84-344-4276-4

Nombre original: L’Escola a la Societat Xarxa: Internet a l’Educació Primària i Secundària

Tipo de obra: Book

Categorías:

Education | Information Society

Resumen:

Internet ha generat moltes expectatives sobre la capacitat de les TIC per transformar l’educació. Més enllà de les qüestions estrictament tecnològiques, el context social emergent planteja noves demandes als sistemes educatius que difícilment es podran satisfer sense el concurs de les tecnologies digitals. En aquest llibre, es presenten els resultats d’una recerca sobre el procés d’integració d’internet a l’educació Primària i Secundària a partir d’una enquesta a 9.825 directius, professors i alumnes d’una mostra representativa de centres educatius de Catalunya. L’estudi proporciona una panoràmica detallada de la forma com s’apropien d’internet els diversos actors de la comunitat escolar, identifica les tendències subjacents a aquests processos i els reptes a què caldrà fer front si es volen posar les TIC al servei de la millora educativa.

Obras relacionadas: