Alfabetització i exclusió digital

Cita:

Ortoll Espinet, E. (Coord.) (2005). Alfabetització i exclusió digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Dades de l'obra:

Nom original: Alfabetització i exclusió digital

Tipus d'obra: Book

Categories:

Digital Inclusion | Digital Literacy