Avanzate a la Historia. Una guía práctica de storytelling para líderes

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Management and Business Administration