Transferència de coneixement en l'àmbit turístic. El Campus UdG Turisme com a eina

Cita:

Dades de l'obra:

URL alternativa:
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/16040/SerraTarreLluis_Treball.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tipus d'obra: Masters Thesis

Categories:

Economics | Knowledge Management

Resum:

La present tesi és un estudi que vol aportar reflexió sobre una de les missions que ha d’acomplir la universitat pública, com és la transferència de coneixement, i sobre aquells aspectes que ha d’anar incorporant i aquells que ha de mantenir en el futur per a continuar actuant com a eina de servei públic.​