Barcelona ciutat digital. La tecnologia al servei de la ciutadania

Cita:

Ajuntament de Barcelona (2019). Barcelona ciutat digital. La tecnologia al servei de la ciutadania. Balanç del Pla Barcelona Ciutat Digital (2015-2019). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Retrieved July 27, 2019 from https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/pla_barcelona_ciutat_digital_ca_1.pdf

Datos de la obra:

Tipo de obra: Report

Categorías:

ICT Infrastructure

Obras relacionadas: