Avaluació de l'ús del vot electrònic vinculant. Informe sociològic i jurídic de les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)

Cita:

Dades de l'obra:

URL alternativa:
pdf file https://www.fbofill.cat/sites/default/files/1461.pdf

Tipus d'obra: Book

Categories:

e-Democracy | e-Government & e-Administration

Etiquetes:

e-voting