X Neobaròmetre 2019. Pressupostos participatius. Anàlisi de 89 experiències locals de 2017. Informe de resultats

Cita:

Datos de la obra:

Tipo de obra: Report

Categorías:

Participation | Politics and Political Science

Etiquetas:

participatory budgeting

Resumen:

Us presentem la desena entrega del Neobaròmetre, que enguany analitza 89 experiències de pressupostos participatius desenvolupades durant l’any 2017 a municipis catalans.

Els Neobaròmetres són estudis de producció pròpia promoguts per Neòpolis, i que pretenen contribuir a la recerca en l’àmbit del món dels interessos públics. En aquesta edició, i ja en van deu, aprofundim en la mirada agregada de processos de pressupostos participatius a Catalunya. L’estudi, que multiplica gairebé per 6 el nombre de casos analitzats en l’edició anterior, pretén posar el focus a un fet palpable i evident: el creixement exponencial d’aquest tipus d’experiències participatives al món local català.

La recerca pretén seguir aportant llum als principals interrogants que es plantegen al voltant d’aquets processos: Som davant una moda passatgera o d’una necessitat ineludible? Som davant d’un instrument que aconsegueix generar intel·ligència col·lectiva i millorar les polítiques públiques, o d’una nova forma de clientelisme institucionalitzat?

La realitat ens mostra que cada cop són més els ens locals que decideixen posar en marxa un procés de pressupostos participatius. I entenem que és imprescindible disposar d’anàlisis exhaustives que aportin elements de reflexió i valor afegit per observar què han fet i com, els ajuntaments que recentment han promogut processos de pressupostos participatius, a banda de definir també, estratègies per millorar l’eficàcia, l’eficiència i la intel·ligència d’aquesta política pública.

Posem a la vostra disposició tant la Memòria de Resultats complerta del Xè Neobaròmetre, com l’ Informe Executiu de la recerca.