Hacia el gobierno abierto: una caja de herramientas

Cita:

Dades de l'obra:

ISBN: 978-0-8270-6243-6

Tipus d'obra: Report

Categories:

e-Government | Open Access

Etiquetes:

open government