eGovernment Benchmark 2018. Securing eGovernment for all

Cita:

Dades de l'obra:

ISBN: https://www.capgemini.com/es-es/wp-content/uploads/sites/16/2018/11/eGovernment-Benchmark-2018-Insight-report-13.pdf

Tipus d'obra: Report

Categories:

e-Government

Obres relacionades: