Guia per a millorar la participació interna de les entitats

Cita:

Datos de la obra:

Tipo de obra: Handbook/Primer/Guide

Categorías:

Participation

Resumen:

Aquesta guia té com a finalitat contribuir a la millora de la participació a l’entitat de la qual formem part, aportant un enfocament positiu i realista. Els diferents capítols ens aportaran eines i idees per a conèixer millor el nostre dia a dia per mitjà de la diagnosi sobre el funcionament democràtic del nostre projecte. Amb aquesta informació sobre els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació, intentarem repensar possibles solucions o accions per a anar treballant en la nostra realitat.

És important tenir en compte que aquesta guia no dona receptes màgiques per a solucionar les problemàtiques per a fer participar a les persones, sinó que ofereix un punt de vista diferent per a aconseguir que hi hagi més implicació de les persones en la presa de decisions i que sigui de qualitat.