Informe de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa: propostes per a un bon encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya

Cita:

Datos de la obra:

Tipo de obra: Report

Categorías:

Economics

Resumen:

El Govern ha aprovat, en data 5 de setembre de 2017, l'Informe de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa: propostes per a un bon encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya.

Els objectius principals de l'Informe es vehiculen mitjançant una sèrie de propostes que han de permetre:

  • crear un entorn estable per al desenvolupament dels nous models de cessió de béns i prestació de serveis;
  • establir les condicions de confiança necessàries entre els agents que hi participen;
  • garantir una competència lleial;
  • assegurar que es respecten els drets dels consumidors i dels treballadors i treballadores.

L'Informe recull vint-i-quatre propostes que abasten diferents àmbits, les quals se centren a:

  • detectar els elements clau que configuren les activitats d'economia col·laborativa i que, per tant, permeten diferenciar un servei professional d'un altre que no ho és;
  • identificar, revisar i modificar la normativa sectorial, especialment la que regula els allotjaments turístics i la mobilitat;
  • fer recomanacions en relació amb la normativa transversal en matèria fiscal i laboral;
  • fer que les plataformes d’economia col·laborativa signin el Codi de bones pràctiques;
  • impulsar la signatura d'acords de col·laboració entre les plataformes d'economia col·laborativa i l'Administració per facilitar la recaptació d'impostos i la transparència.