La devolució de sobirania al ciutadà: govern obert?

Cita:

Dades de l'obra:

URL alternativa:
pdf file http://ictlogy.net/articles/20161011_ismael_pena-lopez_devolucio_sobirania_ciutada_govern_obert.pdf

Tipus d'obra: Blog post

Categories:

e-Administration | e-Government

Descàrregues:

logo of PDF file
Full article:
Peña-López, I. (2016). “La devolució de sobirania al ciutadà: govern obert?”. A EAPC blog, 11 d’Octubre de 2016. Barcelona: EAPC.