El procés de participació per a l’elaboració del PAM i els PAD s’obre a tota la ciutadania

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Newsletter

Categories:

Policy & Regulation