Normes reguladores de la participació ciutadana

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Law, regulation

Categories:

Policy & Regulation