Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics

Cita:

Sabaté Rotés, X. (2015). Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics. Guies breus de participació ciutadana, 5. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved April 15, 2015 from http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_5.pdf

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Handbook/Primer/Guide

Categories:

e-Democracy | Economics | Politics and Political Science