La conquesta d’Internet: nous mapes per als nous territoris

Cita:

Peña-López, I. (2012). “La conquesta d’Internet: nous mapes per als nous territoris”. In Nous Horitzons, (204), 54-59. Barcelona: Fundació Nous Horitzons.

Datos de la obra:

ISSN: 0213-1366

URL alternativa:
pdf file http://ictlogy.net/articles/20120416_ismael_pena-lopez_-_la_conquesta_d_internet.pdf

Tipo de obra: Article (outreach)

Categorías:

Information Society | Politics and Political Science

Observaciones:

Presentation of the issue #204 of the review:

Downloads: