Fundamentos del Análisis de Regresión Logística en la Investigación Psicológica

Cita:

Alderete, A.M. (2006). “Fundamentos del Análisis de Regresión Logística en la Investigación Psicológica”. In Evaluar, 6, 52-67. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. Retrieved April 13, 2009 from http://www.revistaevaluar.com.ar/64.pdf

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Article (academic)

Categories:

Psychology | Statistics