La Galàxia Internet: Reflexions sobre Internet, empresa i societat

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Book

Categories:

Information Society