Lenard, Thomas M.

Obres: 3 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Lenard, T.M. & Britton, D.B. (2006). The Digital Economy Fact Book. Eighth Edition, 2006. Washington, D.C.: The Progress & Freedom Foundation.
Lenard, T.M. & Pickford, M.J. (2005). The Digital Economy Fact Book. Seventh Edition, 2005. Washington, D.C.: The Progress & Freedom Foundation.
Adkinson Jr., W.F., Lenard, T.M. & Pickford, M.J. (2004). The Digital Economy Fact Book. Sixth Edition, 2004. Washington, D.C.: The Progress & Freedom Foundation.

Works per category