Ortoll Espinet, Eva

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Ortoll Espinet, E. (Coord.) (2005). Alfabetització i exclusió digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Works per category