Katz, James E.

Obres: 4 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Katz, J.E. (Ed.) (2008). Handbook of Mobile Communication Studies. Cambridge: MIT Press.

Works per category