Peguera, Miquel

Obres: 8 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Balcells, J., Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J. & Vilasau, M. (Coords.) (2014). Internet, Law and Politics. A decade of transformations. Proceedings of the 10th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 3-4 July, 2014. Barcelona: UOC-Huygens Editorial. Retrieved July 03, 2014 from http://edcp.uoc.edu/proceedings_idp2014.pdf
Balcells, J., Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J. & Vilasau, M. (Coords.) (2013). Big Data: Challenges and Opportunities. Proceedings of the 9th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 25-26 June, 2013. Barcelona: UOC-Huygens Editorial. Retrieved June 25, 2013 from http://edcp.uoc.edu/proceedings_idp2013.pdf
Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I., Pifarré de Moner, M.J. & Vilasau, M. (Coords.) (2012). Challenges and Opportunities of Online Entertainment. Proceedings of the 8th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 9-10 July, 2012. Barcelona: UOC-Huygens. Retrieved July 05, 2012 from http://hdl.handle.net/10609/15121
Cerrillo i Martínez, A., Peguera, M., Peña-López, I. & Vilasau, M. (Coords.) (2011). Net Neutrality and other challenges for the future of the Internet. Proceedings of the 7th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 11-12 July, 2011. Barcelona: UOC-Huygens. Retrieved July 11, 2011 from http://hdl.handle.net/10609/8341

Works per category