Oms, Mònica

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Oms, M. & Ramos, X. (2013). Planificació i avaluació d'un projecte. Unitat didàctica del Curs de Polítiques de Joventut de 2013. Revisió del document: gener de 2020. Barcelona: Agència Catalana de Joventut. Retrieved April 29, 2021 from http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/UD_PLANIF-I-AVAL-DE-PROJECTE.pdf