Oms, Mònica

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Oms, M. & Ramos, X. (2013). Planificació i avaluació d'un projecte. Unitat didàctica del Curs de Polítiques de Joventut de 2013. Revisió del document: gener de 2020. Barcelona: Agència Catalana de Joventut. Retrieved April 29, 2021 from http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/UD_PLANIF-I-AVAL-DE-PROJECTE.pdf