Pujol Furriols, Pilar

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Pujol Furriols, P. (2007). La participació de les dones en els municipis. Col·lecció Participació Ciutadana, 3. Barcelona: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Retrieved January 08, 2019 from http://www.gencat.cat/drep/dgpar/sumaris/participacio_3.pdf