Batalla Edo, Esther

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Batalla Edo, E. (Dir.) (2011). Manual per a la incorporació de la perspectiva de gènere a l'àmbit del comerç urbà. Col·lecció Documents de Treball, Sèrie Desenvolupament Econòmic, 13. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from http://www1.diba.cat/uliep/pdf/49363.pdf