Gelambí Torrell, Mònica

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Gelambí Torrell, M. (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l'àmbit municipal. Col·lecció Eines, Sèrie Benestar i Ciutadania, 2. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from https://www1.diba.cat/uliep/pdf/56866.pdf