Permuy, Rubén

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Guillén Solà, M. & Permuy, R. (2016). Divulgació de la recerca 2.0. Castelldefels: Universitat Oberta de Catalunya.

Works per category