Sabaté Rotés, Xavier

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Sabaté Rotés, X. (2015). Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics. Guies breus de participació ciutadana, 5. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved April 15, 2015 from http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_5.pdf

Works per category