Rebollo, Óscar

Obres: 2 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Pindado, F., Rebollo, Ó. & Martí Olivé, J. (2007). Participació ciutadana: bases, mètodes i tècniques. Col·lecció Papers de participació ciutadana, 19 (versió actualitzada). Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved December 08, 2017 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/44301.pdf