Calderón, César

Obres: 2 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Calderón, C. & Lorenzo, S. (Coords.) (2010). Open Government. Gobierno Abierto. Alcalá la Real: Algón Editores.

Works per category