Díaz, Diego

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Martínez, A.L., Díaz, D. & Alonso, S. (2009). Primer informe nacional de monitoreo y evaluación de impacto social del Plan Ceibal, 2009. Montevideo: Área de Monitoreo y Evaluación de Impacto Social del Plan Ceibal.