Martí Mármol, José Luis

Obres: 8 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Martí Mármol, J.L. (2020). “Lawfare i democràcia. El dret com una arma de guerra”. In IDEES. Revista de temes contemporanis, En defensa de la democràcia: els drets civils i polítics amenaçats al segle XXI, 50. Barcelona: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Generalitat de Catalunya. Retrieved December 12, 2020 from https://revistaidees.cat/lawfare-i-democracia-el-dret-com-una-arma-de-guerra/
Martí Mármol, J.L. (2016). Recull de normativa sobre participació ciutadana en l'àmbit local. Col·lecció Eines, 01 (darrera actualització: juliol del 2015). Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved October 09, 2018 from https://www1.diba.cat/uliep/pdf/57482.pdf