Duguid, Paul

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Brown, J.S. & Duguid, P. (2000). The Social Life of Information. Cambridge: Harvard Business Press.

Works per category