Declaració de Bethesda sobre publicació en accés obert

Publicada el 20 de Juny de 2003

Resum de l'11 d'Abril de 2003, Reunió sobre publicació en accés obert

Les declaracions de principis següents van ser esbossades durant una reunió d'un dia que va tenir lloc l'onze d'Abril de 2003, en la seu del Howard Hughes Medical Institute a Chevy Chase, Maryland (EUA). La finalitat d'aquest document és estimular el debat dintre de la comunitat de recerca biomèdica sobre com assolir, tan ràpidament com sigui possible, l'objectiu àmpliament reconegut de d'oferir en accés obert la literatura científica principal. El nostre objectiu va ser acordar passes significatives, concretes que totes les parts rellevants — les organitzacions que potencien i donen suport a la investigació científica, els científics que en generen els resultats, els editors que faciliten la revisió entre iguals i la distribució dels resultats de recerca, i els científics, bibliotecaris i altres que depenen de l'accés a aquest coneixement — poden dur a terme per a promoure una transició ràpida i eficaç cap a la publicació en accés obert. Després de les declaracions de principis, segueix una llista dels participants; hi van participar a títol individual i no necessàriament representant les institucions respectives. Així doncs, aquesta declaració, encara que reflecteix el consens del grup, no ha d'interpretar-se com portadora d'una adhesió no qualificada de cada participant o cap posicionament de les institucions respectives. La nostra intenció és tornar a convocar en pocs mesos un grup més ampli per elaborar un esborrany final amb un conjunt de principis als quals intentarem llavors que s'hi adhereixin formalment les agències de finançament, les societats científiques, els editors, els bibliotecaris, les institucions de recerca i els científics a títol individual com a l'estàndard acceptat per a la publicació d'informes originals de recerca amb revisió per iguals en ciències biomèdiques.

Aquest document està dividit en quatre seccions: La primera és una proposta de treball per definir una publicació en accés obert. A continuació hi ha els informes dels tres grups de treball.

Definició de publicació en accés obert

Una Publicació d'Accés Obert[1] és la que compleix les dues condicions següents:

 1. El/s autor/s i el/s propietari/s dels drets de propietat intel·lectual atorguen els usuaris el dret d'accés lliure, irrevocable, universal i perpetu d'accés i llicència per a copiar, utilitzar, distribuir, transmetre i comunicar públicament l'obra, així com fer-ne obres derivades i distribuir-les, en qualsevol suport digital per a qualsevol finalitat responsable, subjecte a un reconeixement correcte de l'autoria[2], així com el dret a fer una petita quantitat de còpies impreses per al seu ús personal.
 2. Una versió completa de l'obra i de tots els materials suplementaris, incloent-hi una còpia del permís esmentat anteriorment, en un format electrònic estàndard adient es dipositarà de forma immediata a la publicació inicial en almenys un dipòsit digital amb el suport d'una institució o una societat científica, una agència governamental, o qualsevol altra organització degudament establerta que persegueixi facilitar l'accés obert, la distribució sense restriccions, la interoperabilitat i la preservació a llarg termini (en ciències biomèdiques, un d'aquests dipòsits és PubMed Central).

Notes:

1. L'Accés Obert és una propietat d'obres individuals, no necessàriament de revistes o d'editors.

2. Els estàndards de la comunitat, més que les lleis de propietat intel•lectual, continuaran oferint el mecanisme per al compliment d'una correcta atribució i un ús responsable de l'obra publicada, tal i com es fa ara.

Declaració del grup de treball d'Institucions i Agències Finançadores

Les nostres organitzacions esponsoritzen i nodreixen la investigació científica per a promoure la creació i difusió de noves idees i del coneixement per al benefici públic. Reconeixem que la publicació de resultats és una part essencial de la investigació científica i els costos de publicació són una part de la despesa en recerca. Ja esperem que els nostres acadèmics i els nostres beneficiaris comparteixin les idees i els descobriments a través de les publicacions. Aquesta missió només es complix a mitges si el seu treball no està disponible ampliament i resulta tan útil a la societat com sigui possible. Internet ha canviat de forma radical el panorama pràctic i econòmic de la distribució de coneixement científic publicat i fa possible un increment substancial de l'accés.

Percebre els beneficis d'aquest canvi requereix el corresponent canvi fonamental en les nostres polítiques respecte a la publicació dels nostres beneficiaris i acadèmics:

 1. Encoratgem als nostres acadèmics / percebedors d'ajut a publicar els seus treballs d'acord amb els principis del model d'accés obert, a maximitzar l'accés i beneficis als científics, acadèmics i el públic a tot el món.
 2. Som conscients que canviar a l'accés obert i lliure[*], encara que probablement impliqui una disminució de la despesa final, pot desplaçar alguns costos cap a l'investigador individual a través de càrrecs per pàgina, o cap als editors a través d'un decreixement dels ingressos, i ens comprometem a sufragar aquests costos. En aquest sentit acordem ajudar a finançar les despeses de publicació necessàries sota el model d'accés obert per a articles individuals en revistes avaluades per iguals (dins uns límits raonables basats en les condicions del mercat i els serveis subministrats).
 3. Ens reafirmem en el principi que només el mèrit intrínsec de l'obra, i no el títol de la revista on es publiqui l'obra d'un candidat, serà considerat en nomenaments, promocions, premis al mèrit o beques.
 4. Tindrem en consideració un registre de publicacions d'accés obert com evidència del servei a la comunitat, en l'avaluació de sol·licituds per a nomenaments d'acadèmics, per a promocions i per a beques.

Adoptem aquestes polítiques esperant que els editors d'obres científiques comparteixin el nostre desig de maximitzar el benefici públic del coneixement científic i veurem aquestes noves polítiques tal com són concebudes — una oportunitat de treballar junts en benefici de la comunitat científica i el públic.

Declaració del grup de treball de Biblioteques i Editors

Creiem que l'accés obert serà en el futur una component essencial en la publicació científica i que les obres que informin dels resultats de la investigació científica actual haurien de ser tan obertament accessibles i lliurement utilitzables com sigui possible. Les biblioteques i els editors haurien de fer tots els esforços possibles per a accelerar aquesta transició de manera que no comporti una disrupció en l'ordre establert per a la difusió d'informació científica.

Les Biblioteques proposem:

 1. Desenvolupar i donar suport a mecanismes perquè es faci la transició cap a la publicació en accés obert i facilitar exemples d'aquests mecanismes a la comunitat.
 2. En les nostres activitats educatives i de sensibilització, donar una alta prioritat a ensenyar als nostres usuaris els beneficis de la publicació en accés obert i de les revistes en accés obert.
 3. Fer una llista i donar rellevància a les revistes en accés lliure en els nostres catàlegs i altres bases de dades rellevants.

Els Editors de revistes proposem:

 1. Comprometre'ns a donar l'opció de l'accés obert a qualsevol article de recerca publicat en qualsevol de les revistes que publiquem.
 2. Establir un calendari específic per a la transició de les revistes cap a un model d'accés obert.
 3. Treballar amb altres editors d'obres d'accés obert i altres parts interessades per a desenvolupar eines per a autors i editors que facilitin la publicació de manuscrits en formats electrònics estàndards adients per al seu arxivat i la seva cerca eficaç.
 4. Assegurar-nos que els models d'accés obert que requereixin càrrecs als autors siguin més benèvols amb aquells investigadors amb un desavantatge financer acreditat, en particular per a aquells provinents de països en vies de desenvolupament.

Declaració del grup de treball de Científics i Societats Científiques

La investigació científica és un procés interdependent on cada experiment es nodreix dels resultats d'altres. Els científics que investiguen i les societats professionals que els representen tenen un gran interès a garantir que els resultats de la recerca es difonguin tan immediatament, àmpliament i efectivament com sigui possible. La publicació electrònica dels resultats de recerca oferix l'oportunitat i l'obligació de compartir aquells resultats, les idees i els descobriments de manera amb la comunitat científica i el públic.

Així doncs:

 1. Ens adherim als fonaments del model d'accés obert.
 2. Reconeixem que la publicació és una part fonamental del procés de la recerca, i els costos de publicació una part fonamental del cost d'investigar.
 3. Les societats científiques acordem afirmar el nostre ferm suport al model d'accés obert i el nostre compromís per aconseguir en última instància l'accés obert per a totes les obres que publiquem. Compartirem la informació sobre les passes que donem per a assolir l'accés obert amb la comunitat a la qual servim així com a tercers que puguin beneficiar-se de la nostra experiència.
 4. Els científics acordem manifestar el nostre suport a l'accés obert publicant de forma selectiva, revisant i fent d'editors per a revistes en accés obert i revistes que estiguin fent de forma efectiva la seva transició cap a l'accés obert.
 5. Els científics acordem advocar per canvis en l'avaluació de les promocions i les permanències de manera que es reconegui la contribució a la comunitat de la publicació en accés obert, així com reconèixer el mèrit intrínsec dels articles individuals sense tenir en compte els títols de les revistes on apareguin.
 6. Els científics i les societats vam acordar que l'educació és una part indispensable per a aconseguir l'accés obert, i ens comprometem a educar als nostres col·legues, membres i el públic sobre la importància de l'accés obert i perquè li donem suport.

Llista de Participants

Dr. Patrick O. Brown
Howard Hughes Medical Institute
Stanford University School of Medicine, and
Public Library of Sciencep

Ms. Diane Cabell
Associate Director
The Berkman Center for Internet & Society
  at Harvard Law School

Dr. Aravinda Chakravarti
Director, McKusick-Nathans Institute of
  Genetic Medicine at Johns Hopkins
  University, and
Editor, Genome Research

Dr. Barbara Cohen
Senior Editor
Public Library of Science

Dr. Tony Delamothe
BMJ Publishing Group
United Kingdom

Dr. Michael Eisen
Lawrence Berkeley National Lab
University of California Berkeley, and
Public Library of Science

Dr. Les Grivell
Programme Manager
European Molecular Biology Organization
Germany

Prof. Jean-Claude Gu�don
Professor of Comparative Literature,
University of Montreal, and
Member of the Information Sub-Board,
  Open Society Institute

Dr. R. Scott Hawley
Genetics Society of America

Mr. Richard K. Johnson
Enterprise Director
SPARC (Scholarly Publishing and Academic
  Resources Coalition)

Dr. Marc W. Kirschner
Harvard Medical School

Dr. David Lipman
Director, NCBI
National Library of Medicine
National Institutes of Health

Mr. Arnold P. Lutzker
Lutzker & Lutzker, LLP
Outside Counsel for Open Society Institute

Ms. Elizabeth Marincola
Executive Director
The American Society for Cell Biology

Dr. Richard J. Roberts
New England Biolabs

Dr. Gerald M. Rubin
Vice President and Director, Janelia Farm
  Research Campus
Howard Hughes Medical Institute

Prof. Robert Schloegl
Chair, Task Force on Electronic Publishing
Max-Planck-Gesellschaft, Germany

Dr. Vivian Siegel
Executive Editor
Public Library of Science

Dr. Anthony D. So
Health Equity Division
The Rockefeller Foundation

Dr. Peter Suber
Professor of Philosophy, Earlham College
Open Access Project Director, Public Knowledge
Senior Researcher, SPARC

Dr. Harold E. Varmus
President, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Chair, Board of Directors, Public Library of Science

Mr. Jan Velterop
Publisher
BioMed Central
United Kingdom

Dr. Mark J. Walport
Director Designate
The Wellcome Trust
United Kingdom

Ms. Linda Watson
Director
Claude Moore Health Sciences Library
University of Virginia Health System


Nota de l'autor: No sóc el portaveu oficial d'aquesta declaració, tan sols un participant en la conferència que la va redactar (i autor d'aquesta versió en HTML). Però he acceptat recollir-ne els comentaris i fer-los arribar als participants a la reunió de seguiment. Si teniu comentaris, si us plau envieu-los a peters@earlham.edu. Tret que s'indiqui el contrari, assumiré que es consenteix la publicació dels vostres comentaris en una o altra llista de discussió pública. Gràcies, Peter Suber.


Nota dels traductors: Com els lectors podreu apreciar, la traducció del document original no és del tot literal, sinó que ha sofert una adaptació d'estil, especialment pel que fa a l'ús generalitzat de la primera persona del singular — enfront de la tercera del plural — en redactar les declaracions dels grups de treball; amb això, criem, s'acosta més a l'estil, en la nostra llengua, d'una declaració. D'altra banda, hem traduït free per lliure, tot i que també seria apropiada la seva accepció de gratuït; desp´res de debatre-ho, lliure ens ha semblat més apropiada. Preguem als lectors que vulgueu apuntar suggeriments sobre aquesta traducció que us poseu en contacte amb nosaltres. Gràcies, Ismael Peña-López i Ignasi Labastida.


Aquesta és una traducció de l'original en Anglés Bethesda Statement on Open Access Publishing. Aquest document ha estat traduït l'Alemany, el Bielorús, el Castellà, el Coreà (PDF), el Francès, el Polac, el Rumanès, el Rus, el Xinès (Simplificat) i el Xinès (Tradicional, codificat en UTF-8). Altres traduccions seran benvingudes.