Affiliations

I am or have been part of the different organizations, in an organizing committee, as a reviewer and/or editor in publications, events, and/or calls. Here is sometimes alphabetical sometimes random ordered list of organizations:

Activitat principal


Logo of the Universitat Oberta de Catalunya

Professor titular de la Universitat Oberta de Catalunya

Logo of Open Evidence

Coordinador del grup de recerca i investigador sènior a
Open Evidence (2017 SGR 1679)

Fundació Jaume Bofill

Fellow director d’Innovació Oberta a la Fundació Jaume Bofill

Organitzacions


Logo of the UNDP's Virtual School

Membre @ Escola Virtual del PNUD. Xarxa d’Experts Associats

Logo of the IFIP 9.4

Membre @ IFIP 9.4 Europe regional board

Logo of the Fundación Esplai

Membre @ Fundación Esplai. Consell Assessor

Logo of the Fundació Catalana de l'Esplai

Membre @ Fundació Catalana de l’Esplai. Consell Assessor

Logo of the Observatori del Tercer Sector

Membre @ Consell Assessor de Recerca de l’Observatori del Tercer Sector. Consell Assessor

Logo of Zemos98

Membre @ Zemos98. Consell Assessor


Logo of the Fundació puntCAT

Membre @ Fundació puntCAT. Consell Assessor


Logo of the Observatorio de la Cibersociedad

Membre @ Observatorio de la Cibersociedad. Junta Directiva

Esdeveniments

Revistes

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006