Works

Results for:

  • “ple” as tag

19 references:

Peña-López, I. & Adell, J. (2010). The Dichotomies in Personal Learning Environments and Institutions. Keynote speech at the Personal Learning Environments (PLE) Conference. Cornellà de Llobregat: Citilab. Retrieved July 09, 2010 from http://ictlogy.net/presentations/20100709_ismael_pena-lopez_jordi_adell_-_dichotomies_ple_institutions.pdf
Peña-López, I. (2011). Es busca professor nadiu de llatí. Enllaçant estratègies personals d’aprenentatge i docència a la xarxa. Conferència per a les II Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics, Generalitat de Catalunya, 24-25 de febrer de 2011. Cerdanyola del Vallès: UAB. Retrieved February 25, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110225_ismael_pena-lopez_-_estrategies_personals_aprenentatge_docencia.pdf
Peña-López, I. (2012). The PLE as a personal tool for the researcher and the teacher. Communication at the III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight. Barcelona: TIES2012.
Peña-López, I. (2013). #e-Research: towards P2P PhD supervision. Research seminar at the Kenyatta University within the PLEDS project (Personal Learning Environments for Doctoral Students) of the LEADHER Programme. Nairobi, 3 July 2013. Nairobi: Kenyatta University. Retrieved July 03, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130703_ismael_pena-lopez_-_eresearch_towards_p2p_phd_supervision.zip
Peña-López, I. (2013). e-Supervision: Framing the Debate. Workshop within the LEADHER PLEDS Project at the Open Univeristy of Catalonia, 31 October 2013. Barcelona: UOC. Retrieved October 31, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131031_ismael_pena-lopez_-_esupervision_framing_the_debate.zip
Peña-López, I. (2013). El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) del investigador-docente: de las acciones de enseñanza a las estrategias de aprendizaje. Taller en el XX Simposium en Educación y la XXXIII Semana de Psicología; Guadalajara, 27 y 28 de febrero y 3 de marzo de 2013. Guadalajara: ITESO. Retrieved January 18, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130301_ismael_pena-lopez_-_entorno_personal_aprendizaje_ple_investigador_docente.zip
Peña-López, I. (2013). El PLE com a eina personal per a l’investigador i el docent. Seminaris del Consell 2.0 de la Universitat de Girona. Girona, 8 de novembre de 2013. Girona: Universitat de Girona. Retrieved November 08, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131108_ismael_pena-lopez_-_PLE_eina_personal_investigador_docent.pdf
Peña-López, I. (2013). Innovació Oberta. Fundació Jaume Bofill, 12 de desembre de 2013. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Retrieved December 12, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131212_ismael_pena-lopez_-_innovacio_oberta.zip
Peña-López, I., Gil Rodríguez, P., Romero García, R. & Mora Martín, J. (2013). PLE Monitor. A simple HIPLE tool. Demo at the PLE Conference 10-12 July 2013, Berlin. Berlin: Beuth University of Applied Sciences. Retrieved July 10, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130711_pena-lopez_gil-rodriguez_romero-garcia_mora-martin_-_ple_monitor.pdf
Peña-López, I. (2013). The Personal Learning Environment for P2P PhD Supervision. Research seminar at the Kenyatta University within the PLEDS project (Personal Learning Environments for Doctoral Students) of the LEADHER Programme. Nairobi, 3 July 2013. Nairobi: Kenyatta University. Retrieved July 03, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130703_ismael_pena-lopez_-_eresearch_towards_p2p_phd_supervision.pdf
Peña-López, I. (2014). e-Supervision: enhancing the international debate. Workshop at the EAIE Conference, 18 September 2014, Prague. Prague: EAIE. Retrieved September 18, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140918_ismael_pena-lopez_-_esupervision_enhancing_the_international_debate.zip
Peña-López, I. (2014). El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) del investigador-docente: de las acciones de enseñanza a las estrategias de aprendizaje. Taller para el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València, 27-29 de mayo de 2014. València: Universitat de València.
Peña-López, I. (2014). Investigación aumentada: el entorno personal de aprendizaje para el investigador. Seminario en el curso “La Educación Superior en Red”, Universitat de València, 31 de marzo de 2014. Valencia: Universitat de València. Retrieved March 31, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140331_ismael_pena-lopez_-_investigacion_aumentada_ple_para_investigador.zip
Peña-López, I. (2015). L'entorn personal d'aprenentatge: símptoma, metàfora, eina. Formació de formadors al CEIP Progrés, 26 de gener de 2015. Badalona: CEIP Progrés. Badalona: CEIP Progrés. Retrieved January 26, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150126_ismael_pena-lopez_-_ple_simptoma_metafora_eina.zip
Peña-López, I. (2015). L'entorn personal d'aprenentatge: una cançó com a exemple. Formació de formadors al CEIP Progrés, 2 de febrer de 2015. Badalona: CEIP Progrés. Badalona: CEIP Progrés. Retrieved February 02, 2015 from http://ictlogy.net/presentations/20150202_ismael_pena-lopez_-_ple_canco_exemple.zip

 

Repeat search with following bibliographic style:

Go