Afiliacions

Sóc, o he estat, part de diferents organitzacions, formant part de comitès organitzadors, revisor i/o editor a publicacions, esdeveniments, i/o convocatòries. A continuació es presenta una llista d’organitzacions, amb un ordre entre aleatori i alfabètic:

Main activity


Logo of the Universitat Oberta de Catalunya

Full professor at the Open University of Catalonia (now on partial leave)

Logo of Open Evidence

Senior researcher at Open Evidence

Fundació Jaume Bofill

Fellow director of Open Innovation at la Fundació Jaume Bofill

Memberships


Logo of the UNDP's Virtual School

Member @ UNDP’s Virtual School. Associated Experts Network

Logo of the IFIP 9.4

Member @ IFIP 9.4 Europe regional board

Logo of the Fundación Esplai

Member @ Fundación Esplai. Advisory Council

Logo of the Fundació Catalana de l'Esplai

Member @ Fundació Catalana de l’Esplai. Advisory Council

Logo of the Observatori del Tercer Sector

Member @ Consell Assessor de Recerca de l’Observatori del Tercer Sector. Advisory Council

Logo of the Fundació puntCAT

Member @ Fundació puntCAT. Advisory Council

Logo of the Observatorio de la Cibersociedad

Member @ Observatorio de la Cibersociedad. Board

Events

Journals

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006