Guia d’instruments de participació ciutadana a Catalunya

Cita:

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Handbook/Primer/Guide

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science