Conflictes i resolució a l’esport

Cita:

Peña-López, I. (2016). Conflictes i resolució a l’esport. 1a Jornada 'Esport, gestió de conflictes i mediació', 29 de setembre de 2016. Barcelona: ICAB.

Datos de la obra:

Tipo de obra: Conference

Categorías:

Conflictology

Observaciones:

Extimitat

  • warhol
  • comunitats
  • xarxes
  • pertinença
  • identitat

Diferència àmbit públic-privat

  • impacte
  • abast
  • retroalimentació, escalabilitat

Desintermediació: club, mitjans, familiars

  • filtre
  • diplomàcia, formes
  • context, visió panoràmica

L'altre 3r temps: les xarxes socials

  • dels esportistes del mateix club
  • dels esportistes de diferents clubs
  • dels esportistes (menors) amb les famílies
  • dels esportistes amb els fans
  • dels esportistes amb els mitjans

Educació i competència digital