Diputació de Barcelona

Works: 3 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Diputació de Barcelona (2017). Educació ambiental. D'on venim? Cap a on anem?. Col·lecció Estudis. Sèrie Medi Ambient, 4. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Diputació de Barcelona (2007). Participació ciutadana: bases, mètodes i tècniques. Col·lecció Papers de participació ciutadana, 19 (versió actualitzada). Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved December 08, 2017 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/44301.pdf